Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวสารหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ กตร.

ดูทั้งหมด
วันที่​ 15 มี.ค. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายบุญชอบ​ สุทธมนัสวงษ์)และ(นายจงคล้าย​ วรพงศธร)พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองตรวจราชการ (นางสาวกานดา​ ชูแก้ว)​ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส./ P-move) และแก้ไขปัญหากรณีกะเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี

วันที่​ 15 มี.ค. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายบุญชอบ​ สุทธมนัสวงษ์)และ(นายจงคล้าย​ วรพงศธร)พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองตรวจราชการ (นางสาวกานดา​ ชูแก้ว)​ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส./ P-move) และแก้ไขปัญหากรณีกะเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส./ P-move) และแก้ไขปัญหากรณีกะเหรี่ยงบางกลอย ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของ ขปส. และสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี

15 มี.ค. 64