Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 312/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 312/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 312/2561 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.

เอกสารแนบ

คำสั่ง 312 มอบอำนาจแทนปลัด

ขนาดไฟล์:0.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 53 ครั้ง