Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมงานขององค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมงานขององค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

คำสั่ง มอบหมาย ผต

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง