Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่​ 4 ก.ย.62​ ผต.ทส. (นายนพพล ศรีสุข) ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่​ 4 ก.ย.62​ ผต.ทส. (นายนพพล ศรีสุข) ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่