Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กำหนดการตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

กำหนดการตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)

พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ จังหวัดน่าน

เอกสารแนบ

หนังสือ_ถึงทสจ น่าน

ขนาดไฟล์:0.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง