Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดน่าน