Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมการขับเคลื่อนโครงการด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จ.น่าน

วันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมการขับเคลื่อนโครงการด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จ.น่าน