Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กำหนดการตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง (นายเฉลิมชัย ปาปะทา)

ระหว่างวันที่  3 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารแนบ

ตรวจภัยแล้ง บุรีรัมย์ นครราชสีมา 3-5 ก พ 63

ขนาดไฟล์:0.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง