Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 4 ก.พ.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี