Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย  ปาปะทา) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 ก.พ. 2563 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย  ปาปะทา) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่