Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย  อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์