Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

เอกสารแนบ

สรุปผลการตรวจภัยแล้ง 13-14 กพ

ขนาดไฟล์:2.76 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง