Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีของ ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ของ ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)  เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารแนบ

สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ สปน

ขนาดไฟล์:1.18 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง