Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 และ 13 ของผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา)

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 และ 13 ของผต.ทส. (นายเฉลิมชัย  ปาปะทา) ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา 
และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดหนองคาย

เอกสารแนบ

รายงานผลการตรวจราชการเขต 10 และ 13

ขนาดไฟล์:1.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง