Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 28 มี.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ณ จ.พะเยา

วันที่ 28 มี.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ณ จ.พะเยา

แกลเลอรี่