Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของ ผต.ทส. นายเฉลิมชัย ปาปะทา ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

รายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ของ ผต.ทส. นายเฉลิมชัย  ปาปะทา ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2563

ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบ

รายงานผลการตรวจเชียงราย 27-30 มี

ขนาดไฟล์:0.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง