Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการ (ทธ.) (โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference))

กำหนดการตรวจราชการของผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ กรมทรัพยากรธรณี ในวันที่ 16 เมษายน 2563

เอกสารแนบ

หนังสือเชิญและกำหนดการตรวจทธ

ขนาดไฟล์:0.89 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

แบบรายงาน (เอกสารแนบ 2) - ทธ

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง