Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24 เม.ย.63 ผต.ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6 ประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 24 เม.ย.63 ผต.ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6 ประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 24 เม.ย.63 ผต.ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6 ประชุมทางไกล VDO Conference เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้ตรวจ ชั้น 18 ทส.

 

แกลเลอรี่