Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน

รายงานผลการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ของ ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย  ปาปะทา)  ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่  จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน 

เอกสารแนบ

รายงานตรวจติดตามไฟป่า หมอกควัน 2-6 เม ย 2563

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง