Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (ผต.พุฒิพงษ์ สุรพฤกษ์) เขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)

รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (ผต.พุฒิพงษ์ สุรพฤกษ์)

เขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)

วันที่ 24 เม.ย.63

เอกสารแนบ

สรุปผลการตรวจราชการ เขตตรวจที่6

ขนาดไฟล์:2.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง