Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการ (เขตที่ 14) (โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference))

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ของผต.ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์)

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีษะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ด้วยแอพพลิเคชั่น Cisco jabber ห้อง 5002 เวลา 14.00 น. 

เอกสารแนบ

ตรวจเขต 14

ขนาดไฟล์:1.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง