Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการ (สส.) (โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference))

การตรวจราชการทส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมงานองค์การสวนสัตว์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เอกสารแนบ

หนังสือ อสส

ขนาดไฟล์:1.85 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง