Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 19 - 20 พ.ค.63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

วันที่ 19 - 20 พ.ค.63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

แกลเลอรี่