Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 26 พ.ค.63 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง หารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาคดีของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)