Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการ (สพภ.) (โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference))

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) เพื่อตรวจเยี่ยมงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ

หนังสือเชิญ สพภ

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

เอกสารแนบ 1 กำหนดการ

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

เอกสารแนบ 2 แบบรายงาน

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง