Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 10 มิ.ย.63 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ตามโครงการ กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 10 มิ.ย.63 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ตามโครงการ กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

ตามโครงการ กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

ณ ชุมชนซอยโรงโอ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่