Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 3 ก.ค. 2563 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานโครงการฯ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 3 ก.ค. 2563 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานโครงการฯ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 3 ก.ค. 2563 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานโครงการฯ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 

แกลเลอรี่