Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 8 ก.ค.63 หน.ผต.ทส. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เวลา 09.30 น.

วันที่ 8 ก.ค.63 หน.ผต.ทส. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เวลา 09.30 น.

แกลเลอรี่