Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 14 ส.ค. 63 กองตรวจราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2563

วันที่ 14 ส.ค. 63 กองตรวจราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ (นางสาวกานดา ชูแก้ว) พร้อมเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2563

แกลเลอรี่