Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แจ้งเลื่อน การตรวจราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference))

 

แจ้งเลื่อน

กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 1

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6

โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (Cisco Jabber ห้อง 5002)

จากวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.
เป็น วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.

 

เอกสารแนบ

เลื่อนประชุมตรวจเขต6

ขนาดไฟล์:1.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง