Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการตามภารกิจ (อส. อสส.)

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ,องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ

อส

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง

อสส

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

แบบรายงาน (เอกสารแนบ ) อส

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

แบบรายงาน (เอกสารแนบ ) อสส

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง