Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการตามภารกิจ (ทช. สผ. อบก.)

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ผต.ทส (นายจงคล้าย  วรพงศธร)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เอกสารแนบ

ทช

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง

สผ

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง

อบก

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

แบบรายงาน (เอกสารแนบ ) ทช

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

แบบรายงาน (เอกสารแนบ ) สผ

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

แบบรายงาน (เอกสารแนบ ) อบก

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง