Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการ รอบ 2 เขต 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)

รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)   

เอกสารแนบ

หนังสือเชิญ กรม เขต 16

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

หนังสือเชิญทสจ

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

เอกสารแนบ 1 กำหนดการ เขต 16

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

เอกสารแนบ 2 หน่วยงาน เขต 16

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

เอกสารแนบ 3 แบบรายงาน เขต 16

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง